Z histórie klubu

Hľadanie v archívoch je dobrodružstvo. Tak ako sme doteraz prinášali čriepky histórie začiatkov golfu pod Tatrami, pozrime sa na dejiny golfu v Piešťanoch. Tunajšie Balneologické múzeum je plné artefaktov o tomto športe v kúpeľoch Piešťany.

Alexander Winter a začiatky golfu

Roku 1889 si Alexander Winter prenajal kúpele Piešťany od grófa Františka Erdödyho. Firma Alexander Winter a synovia položila základy moderného rozvoja kúpeľov i mesta. Winterovci – otec Alexander a synovia Ľudovít a Imrich sa snažili nielen o vyšší štandard liečby a ubytovania, ale aj o poskytnutie bohatej kultúrnej a športovej ponuky pre kúpeľných hostí. Prvé golfové ihrisko v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove bolo vybudované už v rokoch 1913 – 1914 a slávnostne otvorené spolu s golfovým domom bolo 26. júla 1914 (dva dni pred rozpútaním 1. svetovej vojny). Pri tejto príležitosti sa dokonca konalo veľmi zaujímavé podujatie “letúnsky deň”. V zbierkach múzea sa zachoval aj obraz so štyrmi unikátnymi fotografiami z leteckého dňa a otvorenia golfového areálu v roku 1914. Otcom myšlienky vybudovať golfový klub v Piešťanoch bol Imrich Winter, neskorší zakladateľ a predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Vznik 1. svetovej vojny zabránil rozvoju golfu, o golfové ihrisko sa vo vojnových časoch nikto nestaral a jeho obnovenie bolo možné až po skončení vojny a usporiadaní pomerov v novovzniknutom štáte. Anglický časopis Golf Illustrated sa vo vydaní zo 17. júla 1914 vyjadril o ihrisku na Kúpeľnom ostrove takto: “Najkrajšie golfové ihrisko na kontinente bolo teraz otvorené v piešťanských kúpeľoch (Uhorsko), vzdialených len 3 hodiny cesty vlakom priamo z Viedne. Je nádherne situovaná medzi Karpát a riekou Váh, 5 minút chôdze od hotela Thermia Palace.

Medzivojnové obdobie

Na rekonštrukciu ihriska po roku 1918 boli potrebné značné finančné prostriedky. Winterovcom sa ich podarilo získať od bohatých jednotlivcov a firiem. Prvá jamka a jej hracie plochy boli zrekonštruované vďaka podpore Jana Masaryka a baróna Franza Ringhoffera a grín dostal názov “Masarykov a Ringhofferov grín”. Na opravu druhého grínu prispel pán Schubert, jeden z vedúcich pracovníkov veľkej obchodnej firmy Lüftner a odtiaľ pochádzal názov Lüftnerov grín. Pozornosť sa už vtedy venovala nielen golfu ale aj prírodnému prostrediu golfového ihriska. Dokladajú to opisy krajiny a prírodného prostredia golfového ihriska. Medzivojnové obdobie bolo obdobím najväčšej slávy a rozvoja piešťanského golfu. Klub fungoval ako jediný na Slovensku, kým v Čechách boli tri – v Karlových Varoch, Mariánskych Lázňach a v Prahe. Klub si dal zhotoviť aj vlastný odznak. Mal podobu dvojcípej vlajočky rozdelenej vodorovne na dva pruhy červený a tmavomodrý, v strede boli v bielom kruhovom poli zlaté písmená PGC – Piešťanský golfový klub. Čestným prezidentom klubu bol gróf Viliam Erdödy, vlastník piešťanských kúpeľov, prezidentom bol dlhé roky prednosta okresu Vojtech Skyčák a viceprezidentom brat Ľudovíta Wintera Imrich, ktorý v ňom zároveň zastupoval vedenie kúpeľov. Čestní členovia klubu boli významní ľudia I. ČSR – politici, priemyselníci, napr. Jan Masaryk, československý veľvyslanec v Londýne, barón Franz Ringhoffer a v čestnom výbore boli zastúpení predstavitelia golfových klubov zo susedných štátov – z Rakúska, Nemecka ale i z Veľkej Británie a USA.

Historické turnaje

V Piešťanoch sa konalo niekoľko golfových turnajov ročne. Golfovú sezónu otvárala súťaž o Piešťanský pohár, v polovici júla sa konala súťaž o New York Herald Cup a konali sa i turnaje o Erdödyho putovný pohár a o Masarykov pohár. V Piešťanoch sa stretávali mnohé významné osobnosti, ktoré sa tu buď liečili, prípadne do tunajších kúpeľov podnikli len krátku návštevu. Z domácich návštevníkov treba spomenúť grófa Pavla Pálfiho, Dr. Bohuslava Ryznára, sekčného šéfa Ministerstva zahraničných vecí, grófa Viliama Erdödyho, majiteľa kúpeľov, slávneho maliara Alfonsa Muchu a i.

Hostia a členovia

Zahraniční návštevníci – členovia a hráči golfového klubu – boli z rôznych krajín Európy i zo zámoria. Spomeňme aspoň niektorých z nich. Z Nemecka: Arnold von Guilleaume, komerčný radca z Kolína, Hans von Flottow z Berlína, bankár Kurt Richter z Mníchova, Dr. Walter Zeiss, riaditeľ továrne Zeiss z Berlína, komorný spevák Richard Tauber z Berlína, priemyselník Paul Winter z Kolína. Z Rakúska, Maďarska a Rumunska: gróf Zichy, barón Alfréd Groedel, Eliáš princ Bourbon Parma a i. Ďalší boli z Veľkej Británie a Francúzska: vojvodkyňa z Manchesteru a jej dcéra lady Montague, princezná Ivone Coloredo-Mansfeldová z Paríža, generálmajor Hastings, vikomt Viliam Clive Bridgeman, prvý lord Admirality. Nechýbali ani hostia z menších krajín – zo Švédska, Holandska, Švajčiarska, Korfu a prichádzali i hostia zo zámoria, predovšetkým z USA, Kanady a Austrálie.

Zarezervujte si Tee time na ihrisku a trenažéri, trénera cez ONLINE rezervačný systém.

Zoznam všetkých turnajov a akcí na golfovom ihrisku v Piešťanoch.

Pro shop GOLF4U.SK nájdete na prízemí v golfovom klube. Široká ponuka golfového vybavenia a oblečenia aj na www.golf4u.sk

Široká paleta zviditeľnenia našich partnerov na reklamných plochách v rámci celéh golfového areálu...