CNS HCP TOUR 2017

Propozície CNS HCP Tour 2017

Radi by sme Vás pozvali už na siedmy ročník CNS HCP Tour 2017, ktorá začína v utorok 11.4.2017. Bude sa konať pravidelne každý utorok so začiatkom od 13,00 hod. 

Hlavným partnerom tour je spoločnosť CNS, s.r.o., ktorá sa primárne zameriava na poskytovanie pripojenia do siete Internet a ponúka kompletné služby v oblasti informačných technológií. V celkovom poradí sa bude hrať o zaujímavé vecné ceny, ktoré venovala spoločnosť CNS,s.r.o. – víťazi v kategóriách A, B získajú LED TV Samsung s uhlopriečkou 123cm, ostatní v poradí fotoaparát s okamžitou tlačou fotografií, video kameru do auta a vecné ceny. Podmienkou započítania do celkového poradia je odohrať aspoň 7 turnajov. Pripravili sme aj špeciálnu cenu – tablet pre hráča s najvyšším počtom účastí na Tour.

Názov turnaja:          CNS HCP Tour 2017
Usporiadateľ:           G&CC Piešťany
Riaditeľ turnaja:       Erwin Lechinger
Súťažný výbor:         Športová komisia klubu

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách pre jednotlivé turnaje.

Prihlášky:

Účasť je potrebné potvrdiť v stanovenom termíne podľa propozícií na jednotlivé turnaje. Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo klubu, aktuálny HCP na recepcia@golfpiestany.sk

Poplatky:

Zľavnené GREEN FEE – 27€ / turnaj, členovia G&CCP Home, Junior, Študent bez poplatku
Štartovné – 15€ / turnaj, štartovné zahŕňa minerálku, večeru po hre

Podmienky účasti:

Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku.

Termín celoročnej túry:

Hrací deň je utorok so začiatkom o 13:00 hod., harmonogram turnajov je k dispozícii na www.skga.sk – ‚Turnaje’ ( Súťažný výbor môže v prípade mimoriadnych okolností čas štartu, alebo kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )

Súťažné kategórie:

A: spoločná HCP                   0 – 18 na rany netto
B: spoločná HCP                   18,1 – 36 – stableford netto
C: spoločná HCP                   37 – 54 – stableford netto

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku.

Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali.

Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja.

Vyhodnocovanie jednotlivých turnajov v súťaži:

V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najnižším počtom rán netto. V kategórii B budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najvyšším počtom stableford netto. V kategórii C bude odmenený vecnými cenami hráč s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení:

- lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke

Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

Ak sa v danej kategórii zúčastnia menej ako 4 hráči odmenený bude len víťaz.

Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, príslušná cena nebude neskôr vydaná.

Vyhodnocovanie v dlhodobej súťaži:

Do celkového hodnotenia túry sa v kategóriách A a B započíta 7 najlepšie bodovaných výsledkov. Víťazmi v kategóriách sa stanú prví traja hráči s najvyšším počtom získaných bodov.

O víťazovi v prípade rovnosti bodov na prvých troch miestach rozhodne play-off na jamke č.9 do rozhodnutia.

Systém bodovania:

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

6.miesto

7.miesto

15 bodov

12 bodov

9 bodov

7 bodov

5 bodov

3 body

1 bod

Odpaliská:

ženy HCP 0 – 54                    červené
muži HCP 0 – 54                    žlté
juniori do 12 r. HCP 0 – 54   červené

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

deň vopred o 20:00 hod.

Štartovacie časy:

budú uvedené podľa propozícií na jednotlivé turnaje

Vyhlásenie výsledkov:

výsledky budú vyhlásené po ukončení každého turnaja podľa súťažných kategórií, hráč, ktorý odohrá turnaj v čase mimo svojej kategórie nebude ocenený

Športovo-technické podmienky:

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A of St. Andrews a príslušných Miestnych pravidiel.

Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu.

V rámci zachovania plynulosti hry hráč dohráva maximálne štvrtý úder nad pár jamky. Pri odovzdaní výsledkov bude výsledok 10 a viac na jamke uvedený ako nedohratá jamka.

Nasadenie hráčov:

na turnaje sú hráči nasadzovaní podľa HCP v skupinách po troch alebo štyroch hráčoch.

Protesty:

Protest je možné podať Súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 30 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 €. O proteste rozhodne Súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

Zarezervujte si Tee time na ihrisku a trenažéri, trénera cez ONLINE rezervačný systém.

Zoznam všetkých turnajov a akcí na golfovom ihrisku v Piešťanoch.

Pro shop GOLF4U.SK nájdete na prízemí v golfovom klube. Široká ponuka golfového vybavenia a oblečenia aj na www.golf4u.sk

Široká paleta zviditeľnenia našich partnerov na reklamných plochách v rámci celéh golfového areálu...