Firemné karty

Golf sa ako šport a nástroj aktívneho odpočinku stal vyhľadávanou príležitosťou pre stretnutia s obchodnými partnermi, zákazníkmi alebo spolupracovníkmi. Môže byť taktiež ďalším športom, ktorý vaša firma poskytuje svojim zamestnancom v rámci zamestnaneckého programu. Preto prichádza Golf & Country Club Piešťany s rozšírenou ponukou produktov vhodných hlavne pre firemné účely. Ponúkame vám využitie dvoch typov VIP firemných kariet a kartu Firemný flight. Môžeme vám taktiež poskytnúť darčekové certifikáty či poukazy vhodné ako darček.

VIP firemné karty

Sú najjednoduchšou formou využitia nášho areálu. Jedná sa o typ kariet, ktoré používa väčšina firiem, pretože sú ideálnym nástrojom pre čerpanie golfových služieb. Základom je firemný účet, na ktorý firma odoberá poskytované golfové služby areálu Golf & Country Clubu Piešťany. Firemný účet môže mať dve formy:

1. varianta: účet nabitý dopredu

firma zloží ľubovoľne dohodnutú čiastku (vychádzajúcu z predpokladaného využitia areálu počas roku). Podľa výšky zloženej čiastky ponúkame zľavy vo výške 10% až 25%, ktoré poskytujeme vo forme navýšenia účtu (pri zložení napr. 4 tisíc EUR sa hodnota účtu navýši na 5 tisíc EUR).

Výška zliav:

  • 10% …… do 500 EUR (bez DPH)
  • 15% …… 1 – 2 tis. EUR
  • 20% …… 2 – 4 tis. EUR
  • 25% …… nad 4 tis. EUR

2. varianta: účet s následnou fakturáciou

firme sa následne fakturujú skutočne odobrané služby (napr. každých X mesiacov), poskytnuté zľavy sú nižšie než pri nabití účtu dopredu (cca 5% až 10%).

V obidvoch prípadoch platí, že:

 • k firemnému účtu sa vystaví požadovaný počet firemných kariet (počet je v podstate ľubovoľný, podľa želania zákazníka)
 • užívatelia kariet si môžu na tieto karty odoberať akékoľvek štandardné golfové služby (vstupy a lopty na driving, indoor, simulátory, green fee ihriska, reklamné plochy), tie sa odčítajú z kreditu (resp. načítajú na účet) v štandardných „pultových“ cenách
 • jednotlivé karty môžu mať naviac individuálne stanovený finanční limit (pre kontrolu nákladov zo strany firmy), celkový súčet limitov všetkých kariet sa v prípade firemného účtu nabitého dopredu potom rovná celkovej zloženej čiastke. Limitné karty potom nie je možné prečerpať (po dohode je ale možné opäť limit navýšiť = kartu „dobiť“)
 • jednu kartu môže využívať aj viacej osôb – karta môže vo firme kolovať alebo držiteľ karty si môže do areálu vziať ďalších hostí
 • počas roku môžeme firme na požiadanie poskytnúť podrobný prehľad čerpania služieb na tieto karty (kedy, kto, čo, za koľko, atď.) – firma má tak detailný prehľad o využití svojich kariet
 • karty nie je možné použiť na trénerov, kurzy, konzumáciu v reštaurácii, nákup iných typov hracích kariet, nákup služieb a tovaru v golfovom obchode
 • použitie firemných kariet nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami (napr. zľavy pre členov, zľavové poukážky atď.)
 • nespotrebovaný kredit nie je možné následne vybrať v hotovosti naspäť (nejedná sa o deponovanie peňazí, ale o predaj služieb)

Firemný flight

Karta je šitá na mieru firmám, ktoré do svojej firemnej kultúry zaradili golf. Karta je plne prenosná a jej držiteľ môže hrať denne jednu hru na 9 jamkovom ihrisku. Počas roku môžeme firme posielať podrobné prehľady využitia karty – kto a kedy kartu čerpal. Pri zakúpení viacej kariet typu “Firemný flight” v rámci jednej firmy sú ich nákupné ceny samozrejme zvýhodnené.

K firemným kartám neodmysliteľne patrí aj reklamné partnerstvo, ktoré dáva firmám k dispozícii využitie reklamných plôch v golfovom areáli za zvýhodnené ceny – napr. pri zakúpení už 3 kariet je reklamný banner 2x1m ZDARMA!!!

Prečo práve takýto typ karty?

Z dôvodu stále narastajúceho zájmu o golf sa často v rámci jednej firmy využíva takmer denne (niekedy i niekoľkokrát) golfové ihrisko pre obchodné účely. A tento produkt sa tak stáva zaujímavým už pre firmy, kde hru na 9jamkovom ihrisku v dobe golfovej sezóny využijú aspoň 1-2 hráči 2-3x týždenne.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viacej, neváhajte ma, prosím, kontaktovať. Rád sa s Vami dohodnem na osobnom stretnutí, alebo môžeme prebrať potrebné záležitosti telefonicky či e-mailom.

ERWIN LECHINGER, prezident
+421 911 831 240, prezident@golfpiestany.sk

 

 

Zarezervujte si Tee time na ihrisku a trenažéri, trénera cez ONLINE rezervačný systém.

Zoznam všetkých turnajov a akcí na golfovom ihrisku v Piešťanoch.

Pro shop GOLF4U.SK nájdete na prízemí v golfovom klube. Široká ponuka golfového vybavenia a oblečenia aj na www.golf4u.sk

Široká paleta zviditeľnenia našich partnerov na reklamných plochách v rámci celéh golfového areálu...